HOÀNG HÀ ĐỒ DA

Địa chỉ cửa hàng: Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội. 

Số điện thoại: 02438766443 - 0979278980 

Email: nguyenvanhoanganh121280@gmail.com